Jeden z dziesięciu

Nagrody

Zasady przyznawania nagród w teleturnieju Jeden z dziesięciu

Odcinek zwykły – eliminacyjny

Dla zwycięzcy odcinka zwykłego (eliminacyjnego) przyznawana jest nagroda w wysokości 5.000 zł oraz pobyt w luksusowym hotelu dla dwóch osób. Nagrody otrzymuje ten zawodnik, który jako jedyny zachowa przynajmniej jedną szansę. Dodatkowe nagrody dla wszystkich finalistów wystąpią w zależności od edycji. W przypadku zachowania tej samej liczby szans przez co najmniej dwóch zawodników, o zwycięstwie decyduje liczba uzyskanych punktów. Zwycięzca odcinka eliminacyjnego ma szansę znaleźć się w rankingu 10 najlepszych zawodników (z największą liczbą punktów), którzy walczą o udział w Wielkim Finale.

Wielki Finał

W Wielkim Finale teleturnieju Jeden z dziesięciu ustala się następujące zasady przyznania nagród:
1. Zwycięzca otrzymuje główną nagrodę w wysokości 40 000 złotych (słownie czterdzieści tysięcy złotych). Zwycięzcą finału jest ten z uczestników, który zachowa choć jedną „szansę” w trzecim etapie rozgrywki (nie decyduje liczba punktów, lecz pozostanie w grze).

2. Nagrodę w wysokości 10 000 złotych (słownie dziesięć tysięcy złotych) wygra ten z uczestników, który zgromadził największą liczbę punktów. Liczy się suma: punktów posiadanych na liście zwycięzców oraz zdobytych w III etapie, nawet przy utracie „szans”.
Uwaga: może to być zawodnik, który nie wszedł do II etapu w finale, może to być również, każdy z uczestników III etapu finału, nawet, jeżeli odpadnie z powodu utraty ostatniej szansy. Punkty zdobyte przez niego zostaną doliczone do wcześniej posiadanych i będą decydować o przyznaniu nagrody w postaci wycieczki.

3. Wszyscy uczestnicy Wielkiego Finału (zależnie od edycji) otrzymują dodatkowe nagrody.

4. Na zwycięzcy/zwycięzcach rozgrywki finałowej ciąży obowiązek opłacenia podatku dochodowego od otrzymanej nagrody.