Jeden z dziesięciu

Wywiady z finalistami 1 odcinka 125 edycji