Jeden z dziesięciu

Czy brałeś udział w 1 z 10?:
Czy brałeś udział w innych teleturniejach?:
Uwaga: powyższy email jest przekazywany do autorów programu "Jeden z dziesięciu", producenta wykonawczego firmy Euromedia TV.