Jeden z dziesięciu

Wywiad z finalistami 16 odcinka 124 edyjcji

Przed Państwem finaliści 16 odcinka 124 edycji