Jeden z dziesięciu

Finaliści 14 odcinka 128 edycji