Jeden z dziesięciu

Finaliści 9 odcinka 131 edycji