Jeden z dziesięciu

Finaliści 6 odcinka 132 edycji